Thirrje për mbështetje financiare për prindërit e fëmijëve të porsalindur

0
462

Komuna e Prizrenit ka hapur thirrje publike për aplikim për mbështetje financiare për të gjithë prindërit, banorë të komunës së Prizrenit, të cilët kanë fëmijë të lindur brenda vitit 2021.

Sipas vendimeve të Kuvendit të Komunës, Nr.001/011-72705 të datës 21/05/2021 dhe Nr. 001/011-141359 të datës 09 shtator 2021, me qëllim të përkrahjes së nënave lehona, Komuna e Prizrenit ka ndarë një fond prej 1,000,000 euro për fëmijët të cilët kanë lindur nga data 01.01.2021.

Kriteret e kualifikimit:
• Prindërit duhet të jenë banorë të përhershëm të Komunës së Prizrenit;
• Fëmija duhet të jetë i/e lindur nga 01.01.2021 deri në datën e aplikimit.
Dokumentet që duhet të dorëzohen, formularin për aplikim, informacionet për vlerën e mbështetjes financiare, si dhe informacionet tjera për thirrjen mund të gjeni në:

https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2021/10/Thirrja-Publike.pdf?fbclid=IwAR1wCyFio6C2Fj9LGqp3zhqCJEFqDApjcwpmq5qKkJR5KIektyG1KDS87l4

Aplikimi fillon më 25 tetor dhe mbaron më 5 nëntor 2021, në ora 16:00. Aplikimi bëhet në mënyrë fizike tek objekti Adminitratës Komunale, në Qendrën për Shërbime të Integruara, në sportelet nga 1 deri në 5.
Për gjuhën turke:

https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2021/10/KAMU-CAGIRISI.pdf?fbclid=IwAR3i_US5-lAxqUwAz279xehEBDK3KWRpr8tZbO9hNGPfHePrPCi38pR9_Lk

Për gjuhën srb/bosh.:

https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2021/10/JAVNI-POZIV.pdf?fbclid=IwAR3RRB2EB9XP2IPRjljz2ibgOao_3kx4x5OL0N56bXznJC7ZpIyOn1K0IxE

Leave a Reply