JO referendumit serb në Kosovë!

Kosova në asnjë rrethanë nuk duhet të lejojë që Serbia të mbajë referendum kushtetues në Kosovë, për faktin se referendumi kushtetues i...

Politikanët që s’kane etikë, ose janë matrapaz ose injorant

Nëse, etika mund të përkufizohet si njē lloj mënyre e studimit dhe e vlerësimit të sjelljeve njerëzore në dritën e parimeve morale,...

Rritja e kërkesës për energji elektrike dhe efiçienca energjisë

Prodhimi i energjisë elektrike në Kosovë varet pothuajse plotësisht nga dy termocentralet: TC Kosova-A”me tre njësi me 610 MW dhe TC Kosova-B...

Thyerje drejt ringritjes demokratike

Ndodh edhe kjo, blindim si lait motiv parandalim konflikti?! Injorancë politike e ushqyer me dogma “”alo-ceudiniste”, ne jemi të...

Në Shqipëri po ndodh rënia e maskave” pluraliste”

Partitë politike shqiptare, gjatë gjitha këto tri dekadave nuk arritën asesi të instalojnë, e aq më pak të ndërtojnē si pluralizmin demokratik...

Qytetarët duan zgjidhje, jo prolongim të problemeve me Serbinë!

Si pasojë e tjetërsimit të luftës çlirimtare në njërën anë dhe intervenimit ushtarak të NATO-s në ndërprerjen e "konfliktit" të armatosur në...

Shaqa, shpresa dhe shuarja e shpresës!

Shaqa, Si Shaqir tashmë e kishe dëshmuar përkrahjen popullore në Prizren edhe në vitin 2021. Përvoja e gjatë në...

Sjellja dhe motivimi i punonjësit për të realizuar efiçiencën në punë dhe matja e...

Në biznes praktikisht eficienca në punë varet shumë nga menaxherët se si motivojnë punonjësit. Sepse normalisht një punonjës i motivuar në punë...

Shtatë sfidat sociopolitike, që mund ta shprishin shpejt vetëkënaqësinë qeveritare dhe atë parlamentare

(Viti që po hyjmë do jet midis tjerash vit sfidash si pêr qeverinë ashtu edhe për opozitën. Dhe këto sfida pak a...

Si të dilet nga ngërçi i asociacionit? Një qasje juridike

Në vitin 2013, kur u nënshkrua marrëveshja e parë në mes të Kosovës dhe Serbisë, isha anëtar i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës....