Refki Piraj zgjedhet Gjyqtar Mbikëqyrës në Gjykatën Themelore në Prizren, dega në Dragash

0
104

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK), sot në mbledhjen e 272-të, ka votuar gjyqtarin Refki Piraj, si Gjyqtar Mbikëqyrës në Gjykatën Themelore në Prizren – dega në Dragash, me mandat 5 vjeçar i cili mandat do t’i filloj nga data 1 dhjetor 2021.

Gjyqtari Refki Piraj që nga viti 2010 ushtron detyrën e gjyqtari kur kishte filluar në Gjykatën Komunale në Prizren, kurse nga janari i vitit 2013 është emëruar gjyqtar në Gjykatën Themelore Prizren – Departamenti Përgjithshëm – Divizioni Penal, pozitë të cilën e ka mbajtur deri më sot.

Paraprakisht nga vitit 2007 deri në vitin 2010 gjyqtari Refki Piraj ishte angazhuar si avokat në Odën e Avokatëve të Kosovës, kurse provimin e Jurisprudencës e kishte përfunduar në vitin 2007.

U.D., së Kryetarit të Gjykatës, Artan Sejrani, gjyqtarët dhe i gjithë stafi administrativ i urojnë detyrën e re gjyqtari Refki Piraj, duke i dëshiruar suksese në angazhimin e tij në degën e Gjykatën Themelore në Dragash.

Leave a Reply