RIT KOSOVO (A.U.K) – TDI, ka filluar pranimin e formularëve të aplikimit për projektin e ri “URA”

0
355

Projekti Ura financohet nga Ambasada Amerikane në Prishtinë!

Të drejtë për të marrë pjesë në këtë projekt janë të gjithë nxënësit e shkollave të mesme (të cilët aktualisht janë në vitin 11) nga komunat e Graçanicës, Kamenicës, Mitrovicës, Pejës, Prizrenit dhe Shtërpcë.

Do te jene gjithsej dhjetë (10) module trajnuese interaktive të dizajnuara për të përdorur dhe promovuar gjuhën angleze si një gjuhë të përbashkët për të stimuluar bashkëpunimin ndëretnik në aspektin shoqëror, akademik dhe fusha profesionale në mesin e të rinjve të Kosovës!

Për më shumë informacion në lidhje me trajnimin dhe projektin ju lutemi vizitoni faqen e internetit

https://www.rit.edu/kosovo/bridgeproject

Aplikimi eshte i hapur deri me: 𝟮𝟵 𝟮𝟬𝟮𝟭, 𝟮𝟬𝟮𝟭!

Aplikoni në:

https://www.rit.edu/kosovo/bridgeproject

Leave a Reply