Thirrje për aplikim: Subvencionimi i bletarëve për koshere

0
212

Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural hap thirrje publike për bletarët, të cilët kanë aplikuar për pagesa direkte në kuadër të programit për zhvillimin e bujqësisë për vitin 2021, për të përfituar nga subvencionimi për prodhimtarinë bletare, me nga 3 euro për koshere.

Kriteret si dhe dokumentet e nevojshme për aplikim mund t’i gjeni në:

https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2021/10/Thirrje-per-aplikim-per-bletaret.pdf?fbclid=IwAR1N3m1O5apm_2l_uLCiQl27uneBJva-2gWMz4K26K8n4qOGrJnNHTPZBF4

Kjo thirrje publike është e hapur për aplikim prej datës 28.10.2021 deri më 01.11.2021.

Dokumentacionet duhet të dorëzohen në zyren nr. 60 të Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

Leave a Reply