Kastriot Myftaraj: Shumë shpejt kam me i ‘Zhdukë’ në prush të gjitha xhamit në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni?

0
77

Kastriot Myftaraj, i njohur për qëndrimet e tij të hapura an tti Muslimane, ka bërë një mesazh të gjatë urrejtjeje ndaj bashkësisë së Muslimanëve shqipëtarë.

Kastriot Myftaraj thotë që nuk do të jetë larg ajo ditë që do të shem.ben të gjitha xhamitë.

Është shumë afër që do të realizohen disa plane për xhamitë në të gjithë vendet ku ka shqiptarë.

Kastriot Myftaraj, i njohur për qëndrimet e tij të hapura an tti Muslimane, ka bërë një mesazh të gjatë urre jtjeje ndaj bashkësisë së Muslimanëve shqipëtarë.

Kastriot Myftaraj thotë që nuk do të jetë larg ajo ditë që do të shem.ben të gjitha xhamitë. Është shumë afër që do të realizohen disa plane për xhamitë në të gjithë vendet ku ka shqiptarë.

Kastriot Myftaraj, i njohur për qëndrimet e tij të hapura an tti Muslimane, ka bërë një mesazh të gjatë urre jtjeje ndaj bashkësisë së Muslimanëve shqipëtarë.

Kastriot Myftaraj thotë që nuk do të jetë larg ajo ditë që do të shem.ben të gjitha xhamitë.

Është shumë afër që do të realizohen disa plane për xhamitë në të gjithë vendet ku ka shqiptarë.

Kastriot Myftaraj, i njohur për qëndrimet e tij të hapura an tti Muslimane, ka bërë një mesazh të gjatë urre jtjeje ndaj bashkësisë së Muslimanëve shqipëtarë.

Kastriot Myftaraj thotë që nuk do të jetë larg ajo ditë që do të shem.ben të gjitha xhamitë.

Është shumë afër që do të realizohen disa plane për xhamitë në të gjithë vendet ku ka shqiptarë.

Leave a Reply