Uniteti Global Alban në Samitin e II-të, diaspora si cilësi kombëtare

0

Shekulli i shqiptarëve. Fjalët e mërgimtarit, këto ishin në SAMIT “Ju që na thërrisni , ne , më fjalën Diaspore,një gjë ju kujtojmë , ju lutemi , mos na harroni.

Ne jemi më shumë jashtë , se ju në Atdhe,jemi zemra dhe pjesë e ajkës shqiptari , kemi lëshuar rrënjet në tërë botën , të tokës nënë , të shenjëtës Albani.!” Në metropolin e Shqipërisë në Tiranën zyrtare u mbajt Samiti i II për Diaspor , të organizuar nënë patronatin e Qeverisë së Republikës së Shqipëris .Vertet ky Samit ishte me pjesmarrës të shumët si nga diaspor,nga Kosova,nga Maqedoni,nga Lugina si dhe nga Mali i Zi.Gjatë tri ditëve sa zgjati Samit . Gjatë aktiviteteve tri ditore me agjenda të shumta ,i pari i Unitetit Global Alban , ideatori ,sponzoruesi dhe kontribuesi i tw gjitha organizimeve Adam Ulluri erdhi nga Gjermania për Samitin e II-të dhe organizoi dy takime të rëndesishme të UGA-së në Hotel International-Tirana me stafin e tij, Pas angazhimeve të mëdha që kishte z.Ullurin e zëvëndesoi kryetari për Diasporë i UGA-së, professor Nuha Krasniqi që t’i përcjell të gjitha aktivitetet tre ditore të Samitit, ku edhe i përcolli me vëmendje së bashku me disa nga anëtaret e UGA-se , të Kosovës dhe Shqipërisë.Kontributi i Diasporës ndër vite është me rëndësi thelbësore për historinë e kombit shqiptar. Duke u bazuar në potencialet e diaspores dhe dobia e angazhimit të saj në zhvillimin ekonomik , kulturor dhe social të vendit .Shqipëria ka miratuar një politikë të re shtetërore për mardhënjet me diaspor.Kjo politik mbeshtetet nga një kornizë e re dhe e plotë ligjore , nga krijimi i institucioneve shtetërore , si dhe nga shtimi i burimeve financiare,material e njerzore për këtë qëllim.Diaspora është një term i njohur më shumë se 2500 vite më parë . Sot kjo fjalë mund të përcaktohet si “bashkësi migrantësh që ruajnë lidhjet material apo sentimentale me atdheun , duke u adaptuar në mjedisin dhe institucionet e shoqërisë mikëpritëse”.Kryetari i Uniteti Global Alban për Diaspor,professor,z.Nuha Krasniqi dhe asistent I avokatit , prof.dr.Ulrich Somer në Gjermani , njëkohësisht edhe përfaqësues për Kosovë dhe Shqipëri I firmës për reciklimin e mbeturinave “Oschatz cristofindustri” përcolli të gjitha agjenden tri ditore të Samitit të Dytë të Diaspores në Tiranë me disa anëtarë të UGA-së , të Republikës së Kosovës dhe të Republikës së Shqipërisë dhe vuri kontakte direkte me organizata jo qeveritare , biznese dhe personalitete të shquara mbarëkombetare dhe bashkëpunim direkt, ku vuri kontakte me interesa të përgjithshme kombetare dhe ndërkombetare . Gjatë mbajtjes së Samitit , professor Krasniqi, pra kryetar I UGA-së për Diaspor vizitoi dhe vizita direkte me biznese të rëndesishme vendore që premtoi bashkëpunim në bizneset e diaspores e në veqanti të atyre Gjermane I cili vepron dhe jeton në Gjermani. Pas një agjende tri ditore të përcjelljes së Samitit, pra mënjëher pas përfundimit të Samitit në Lezhë, me të kthyer në Tiranë , professor Nuha, kishte takime me disa figura të njohura të lëmive të ndryeshme në Tiranë deri në oret e vona I cili na informoi se:një nevoj e veqant u shtrua nga bizneset vendore dhe në bashkpunim në fusha të ndryeshme të specializuara në avansimin e firmave të tyre.Në vazhden e aktiviteteve kishte kerkesa të shumta edhe në veprimtari të ndryeshme shërbyese dhe me theks të veqant, themelimin e një zyreje ndërkombetare për çështje juridike që do të jetë në shërbim të qytetarëve vendor dhe të Diaspores.E gjitha në fund gjatë këtyre tri ditëve vertet agjenda programore të shumta , kryetari për Diaspor i UGA-së , sqaroi edhe programin prioritar të organizatës , sidomos mirkuptimin e popujve, integrimin , tolerance , zhvillimit të Demokracisë , sportit , kultures si dhe ngritjen në nivel më të lartë ndërkombetar të çështjes së lirive dhe të drejtave të njeriut.Rrjetizimi i bizneseve dhe prezantimin e produkteve vendore, është strategji kombetare e UGA-së. Për mirqenjen e të gjithë qytetarëve , UGA-ja ofron bashkëpunim me të gjitha organizatat , bizneset dhe qytetar për mirqenien e tyre.Prioritet mbi prioritetet e UGA-së , është mirqenja e gjithë qytetarëve, deklaron kryetari i UGA-së për Diaspor , prof.Nuha Krasniqi .