Opinionet e shkruara pa fotografi, nxitëse dhe me huti!

0
113

A mundemi t’iu besojmë, shkrimeve-opinioneve, pa fotograf dhe atyre që fshehin identitetin?!
Identiteti, konsiderohet si konceptim i vet individit dhe si shprehje e individualitetit.
Të jetosh, në ditët e sotme dhe të shkruajmë opinione, pa fotografi është një diçka shumë interesante dhe misterioze, aq më pak kur shkruan opinione, kur mund të jesh një njeri, që ke bërë një shkollim të caktuar dhe bënë ndonjë aktivitet gjetiu.
Identiteti personal, së paku duhet të paraqitet me emër, mbiemër dhe fotografi personale!
Identiteti nënkupton veçantinë e pamjeve, vetive ose karakteristikave të personave individual. Identiteti personal, nënkupton të kuptuarit e qartë të asaj se kush jamë unë dhe kush është tjetri, dmth. Është ajo që më bënë të veçantë, si person dhe të më dallojë nga të të tjerët, e sidomos kur shkruajmë opinione.
Kuptimi kryesor i identitetit pra është ngjashmëria në vetëveten dhe sigurishtë dallimi me të tjerët. Fakti se ç’do njeri është personalitet i veçantë, do të thotë se ç’do njeri e ka identitetin e vetë.
Jo, nxitje dhe përqarje!
Po, bashkërenditje të mendimeve dhe përkrahje!
Shkurt e shqip dhe troç.
Përfundimisht shkrimet, opinionet nxitëse dhe pa fotografi, lënë shumë për të dëshiruar!!

Shkruan: Petrit DIBRANI

Leave a Reply