Imunizimi proces i komplikuar!

0
102

Të jesh i vaksinuar do të thotë të jesh i shpëtuar, ose përkthyer në veprim (imunizim artificial), proces që pamundëson rrezikimin e jetës nga baktere apo virus, në rastin konkret virusi sars covid 19. Shkallë e imunizimit në nivel imunobiologjik shtrihet në aspekt horizontal, shkallë e cila nuk është e njejtë në të gjithë individët (duke mos përjashtuar raste edhe të vaksinuarrish, e njejta vlen edhe te raste të shëruara-faza post covid), gjë që eskluzivisht varet nga antigjeni-virusi, specifik fuqia dekoduese nga qendra eksplicite imunologjike.

…bazuar në ekspertiza shkencore laboratoresh virologjike virusi po pëson permutacione gjenetike në struktur, raste që përhapet më shpejt, ashtu si dinamika e grupeve të atakuara!

Vaksina në përbërje bartë struktur gjenetike t’antigjenit i cili me rastin e inokulimit në trupin e recipientit fillon të provokoi sistemin përkatës (Lien, organe tjera limfatike dhe Palca e kuqe ashtërore), për të prodhuar antitruptha-anticorpeve, pasuar me veprim specifik kundrejt kodit gjenetik të inokuluar. Vaksinat janë një nga faktorët kryesor në shtim të popullatës që do thot veprimi kundrejt infektimeve të ndryshme virusale, bakteriale, ka bërë revolucion në shpëtim jetërash, me theks fëmijësh. Virusi-helm (madhësi nanometrike 10-6), i cili është aktiv vetëm kur gjendet mbrenda trupi të qelizës (fillon të shumohet), duke u ushqyer më material qelizor, si pjesë e indit dhe organit përkatës (Veshkë, zorrë, mushkri, eshtra, muskuj, pse jo dhe nervor), në raste deri në degradim të tërësishëm strukture organizative. Rrezikshmëri virusale rritet përkundrejt rritjes së teknologjisë medicinalo-framaceutike, në kontest, suksesi është mobilizimi i vetë organizmit (imunizim natyral apo vaksinim parpaprijës i tijë) njeriut (testues vaksinashë), me riorganizimin e qendrave të kontrollit autosomal, reflektimi në proporcion me shakallën shtrirëse-infektive!

Sa i perket te imunizuarve natyral, pra të gjithë ata që e kanë kaluar ose janë ballafaquar me infeksion virusal sars covid 19, biologjikisht të tillët e meritojnë t’trajtohen ndryshe(pse edhe ata t’mos kenë ҫertifikatë imunizimi), të imunizuar (është mënyra laboratorike që vërteton gjendjen pas covidi), apo individ që vaksina do ju shërbei si armë shtesë imunitare.

E dhimbëshme, shpesh zhurmues(ekspert) në media me apo pa qëllim e anashkalojnë (nuk e trajtojnë si fakt luftën në mes të helmit-virusit sars covid dhe sistemit auto-imunizues pa masa nxitëse-vaksinë ),  ose edhe me keqë i barazojnë me të gjithë ata që kanë patur fat të mos jenë të infektuar (thjesht nuk ju kanë nënshtruar regjimit viral kolapsues), dmth. ekspertët duhet të kthjellohen bazuar në ekspertiza, theks të tanishme.

‘’Alo, ditore’’, duhet të ndahet shapi (ata që e vuajten dhe fituan luften) nga sheqeri(ata që ishin të shpëtuar, që nuk janë atakuar nga virusi sars ovid), peshore mbi institucioni relevantë IKSHP, në të kundërtën zbehet besimi në protagonist të këtillë. Edhe një fakt, duhet përjashtuar raste që janë atakuar parcialisht, ose kanë rezultuar pozitiv në teste labortorike, pa cka se testet mund të mos jenë 100% efikase, raste të këtilla mund të mos jenë imunizuar, ndonëse thirren në kalim virusi gjë që vërtetohet duhet rivlerësohet deri në vërtetësi. Në aspekt bioligjik, në momentin e ballafaqimit të organizmit me një agresor-antigjen pa armë mbrojtëse(paraprakisht nuk kanë qenë të vaksinuar), luftojnë pa ditur se cila “armë” do jetë efikase (pra merr kohë, ndërsa virusi bënë të vetën në nivele të ndryshme strukturor-qelizë), deri në gjetje të “çelësit” suksesit-shpëtimit, quhet vlerë imunitare. Fakt është se qendratë e memorizimt-kodimit kujdestarojnë në vazhdimësi në organizem pasi të jenë ngritur në stadin e imunizimit specifik (sa qëndrojnë antitrupthat mund të vërtetohet, biologjikisht edhe nëse nuk janë plotësisht aktiv, nuk do thot se nuk ri-aktivizohen nëse kërkohet…), më konkretisht në organe përkatëse imuno-gjeneruese.

…edhe një detaj rikonfirmues, ekspertet e mikro, imuno. edhe sot e kësaj dite nuk e çartësojnë imunizimin natyral, nuk e specifikojnë, nuk e rëndisin sipas specifikës funksionaliteti, në këtë rast kundër sars covid 19, heshtje e tyre është e quditshme, në pritje të statistikave!

                                                   Pyetje për profesionist të fushës:

1. A është plotësisht i drejt pohimi se pas vaksinimi (1,2…) pason imunizimi, apo shkurt të jesh i vaksinuar je i imunizuar?!

                        2.A duhet të konsiderohet i imunizuar përsoni që ka kaluar covid, pa vaksinë?

                        3.Kush e përcakton faktin e të qenurit imun, koha (3.6.9 ose 12 muaj), apo antitrupthat (sa duhet të jetë numri i antitrupthave qarkullues në gjak për t’u konsideruar i imunizuar, si dhe kush e përcakton nivelin e gadishmërisë së organeve-gjëndrrave limfatike, palcës së kuqe ashtërore në përgjegjëje kundrejt atigjenit), ҫartësime të dobishme për opinion?

Për të eliminuar të gjithë anemozitetin, mbrojtje antivurus-VAKSINIMI, Bëjëni!

Shkruan: Prof. Dr. Naser BRESA

Leave a Reply