Unik në Pamje, unik në shpirt!

0
1128

Besoj se të gjithë pajtohemi se secili prej nesh ka një pamje unike. Kjo është një e vërtetë e thjeshtë dhe e dukshme, e cila nuk kërkon shumë diskutim. Mirëpo, kur vjen puna te karakteret dhe personalitetet tona, shpesh hasim në probleme dhe mosmarrëveshje. Kjo ndodh sepse pranimi i ndryshueshmërisë së brendshme është më kompleks dhe kërkon një ndërgjegjësim më të thellë.

Natyra njerëzore është e ndërlikuar dhe e larmishme. Çdo individ ka përvojat e tij jetësore, të cilat formojnë karakterin dhe personalitetin e tij. Megjithatë, shpesh ndodh që presioni social dhe stereotipet e imponuara nga shoqëria të ndikojnë në mënyrën se si i perceptojmë dhe i trajtojmë të tjerët. Shumë prej nesh janë të prirur të gjykojnë të tjerët bazuar në standardet tona personale, duke harruar se secili ka të drejtën të jetë ndryshe.

Një tjetër sfidë është pranimi i vetvetes. Shpesh, individët luftojnë me vetëvlerësimin dhe pranimin e cilësive të tyre unike. Kjo mund të ndodhë për shkak të krahasimeve të vazhdueshme me të tjerët dhe pritshmërive të larta që vendosim për veten tonë. Është e rëndësishme të kuptojmë se diversiteti ynë i brendshëm është po aq i vlefshëm sa diversiteti i jashtëm. Vetëm duke pranuar dhe duke vlerësuar veten ashtu siç jemi, mund të krijojmë një bazë të fortë për të pranuar dhe për të respektuar të tjerët.

Shkruan: Blerim Q. SARAMATI

* Shkrimet në këtë rubrikë nuk shprehin qëndrimet e 04 Online

Leave a Reply