Si ta kuptoni nëse fëmija juaj po bullizohet në shkollë dhe çfarë të bëni

0
230

Bullizimi në shkolla është një nga fenomenet që fatkeqësisht po përballen shumë vende të ndryshme në mbarë botën. Mirëpo, përtej kësaj, më e rëndësishme mbetet që të mësojmë se si të sillemi dhe çfarë të bëjmë përpara se kjo gjë të na ndodhë ne apo fëmijëve tanë.

Sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare të Statistikave Arsimore në SHBA, një në 5 studentë raporton se është ngacmuar. Faqja e internetit e qeverisë amerikane StopBullying.gov e përkufizon sjelljen ngacmuese si një çekuilibër të fuqisë midis dhunuesit dhe viktimës, që ndodh në mënyrë të përsëritur.

Parandalimi është në qendër të zgjidhjes së bullizmit në vend që të presësh për t’u përgjigjur sapo të ndodhë një episod më i dhunshëm ose kur shumë incidente të përshkallëzohen në një tragjedi. StopBullying.gov u ofron shkollave burime për edukimin e nxënësve rreth bullizmit, si dhe teknika për të mbajtur linjat e komunikimit të hapura midis studentëve dhe stafit. Por prindërit mund të luajnë një rol kyç në këtë përpjekje.
Ngacmimi mund të ndikojë negativisht në jetën e fëmijëve më shumë se kurrë më parë.  Filloni duke folur me fëmijën tuaj për rëndësinë e raportimit të sjelljes ngacmuese tek një anëtar i stafit të shkollës. Nëse fëmijët tuaj dëshmojnë se një nxënës tjetër është përjashtuar, ngacmuar, poshtëruar, kërcënuar ose lënduar fizikisht, ata duhet të njoftojnë një të rritur.

Mësojeni  fëmijën tuaj të thotë diçka për të mbështetur të tjerët, si p.sh.:

“Unë pashë se çfarë ndodhi dhe kjo nuk ishte e drejtë”, ose “Nuk është e vërtetë ajo që ju tha ai person.”
Pohimi i vlerës së një studenti tjetër, qoftë edhe privatisht, mund të ndihmojë në parandalimin e fëmijës që të ndihet plotësisht si i huaj. Nëse fëmijët tuaj ndihen të ngacmuar, ata gjithashtu duhet ta raportojnë këtë sjellje në shkollë, edhe nëse janë të kënaqur ta bëjnë këtë në mënyrë anonime.

Nëse dyshoni se fëmijët tuaj ngacmojnë, jepuni atyre ndihmën që u nevojitet me rregullimin e tyre emocional. Hulumtimet tregojnë se aftësitë e përballimit të mësuara në terapinë konjiktive të sjelljes mund t’i ndihmojnë të rinjtë të menaxhojnë ndjenjat e tyre dërrmuese dhe të përballojnë në mënyra pozitive që do t’u sjellin dobi atyre, si dhe familjes dhe bashkëmoshatarëve të tyre për një jetë.

Është koha për të filluar një bisedë serioze më fëmijën tuaj nëse:
• Përfshihet në një përleshje fizike ose verbale;
• Ka miq që ngacmojnë të tjerët;
• Është gjithnjë e më agresiv;
• Dërgohet shpesh në zyrën e drejtorit ose në paraburgim;
• Ka para shtesë të pashpjegueshme ose sende të reja;
• Fajëson të tjerët për problemet e tij;
• Nuk pranon përgjegjësinë për veprimet e tij.

Leave a Reply