Pensionohet sekretarja juridike në Gjykatën Themelore të Prizrenit, Afërdita Buqaj

0
427

𝑁𝑒̈ 𝑚𝑒𝑠𝑖𝑛 𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑗𝑎𝑣𝑒 𝑞𝑒̈ 𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑔𝑎𝑧ℎ𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝑡𝑦𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑒̈ 𝑔𝑗𝑢𝑟𝑚𝑒̈ 𝑡𝑒̈ 𝑝𝑎𝑠ℎ𝑙𝑦𝑒𝑠ℎ𝑚𝑒 𝑛𝑒̈ 𝑝𝑢𝑛𝑒̈𝑛 𝑒 𝐺𝑗𝑦𝑘𝑎𝑡𝑒̈𝑠 𝑇ℎ𝑒𝑚𝑒𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑛𝑒̈ 𝑃𝑟𝑖𝑧𝑟𝑒𝑛, 𝑒̈𝑠ℎ𝑡𝑒̈ 𝑒𝑑ℎ𝑒 𝐴𝑓𝑒̈𝑟𝑑𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑢𝑞𝑎𝑗, 𝑞𝑒̈ 𝑝𝑒̈𝑟 45 𝑣𝑖𝑡𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑜𝑗 𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑔𝑎𝑧ℎ𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝑠𝑎𝑗 𝑛𝑒̈ 𝐺𝑗𝑦𝑘𝑎𝑡𝑒̈𝑛 𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑧𝑟𝑒𝑛𝑖𝑡, 𝑘𝑢 𝑞𝑒̈ 𝑛𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑖 1977 𝐴𝑓𝑒̈𝑟𝑑𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑢𝑞𝑎𝑗 𝑒̈𝑠ℎ𝑡𝑒̈ 𝑝𝑗𝑒𝑠𝑒̈ 𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑖𝑡 𝑡𝑒̈ 𝑑𝑟𝑒𝑗𝑡𝑒̈𝑠𝑖𝑠𝑒̈, 𝑛𝑒̈ 𝑑𝑒𝑡𝑦𝑟𝑒̈𝑛 𝑒 𝑠𝑒𝑘𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑑𝑖𝑘𝑒.

𝐾𝑟𝑦𝑒𝑡𝑎𝑟𝑗𝑎 𝑒 𝐺𝑗𝑦𝑘𝑎𝑡𝑒̈𝑠 𝑆ℎ𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝐸𝑚𝑟𝑎 𝑖 𝑘𝑎 𝑢𝑟𝑢𝑎𝑟 𝑑𝑖𝑡𝑒̈𝑙𝑖𝑛𝑑𝑗𝑒𝑛 𝑑ℎ𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑚𝑖𝑛, 𝑑𝑢𝑘𝑒 𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑒̈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑢𝑎𝑟 𝐴𝑓𝑒̈𝑟𝑑𝑖𝑡𝑒̈𝑛, 𝑝𝑒̈𝑟 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑛 𝑒 𝑠𝑎𝑗 𝑘𝑢𝑠ℎ𝑡𝑢𝑎𝑟 𝐺𝑗𝑦𝑘𝑎𝑡𝑒̈𝑠 𝑇ℎ𝑒𝑚𝑒𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑛𝑒̈ 𝑃𝑟𝑖𝑧𝑟𝑒𝑛.

𝐺𝑗𝑖𝑡ℎ𝑎𝑠ℎ𝑡𝑢 𝑒𝑑ℎ𝑒 𝑔𝑗𝑦𝑞𝑡𝑎𝑟𝑒̈𝑡 𝑑ℎ𝑒 𝑖 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑒̈ 𝑠𝑡𝑎𝑓𝑖 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑒 𝑘𝑎𝑛𝑒̈ 𝑓𝑎𝑙𝑒̈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑢𝑎𝑟 𝑡𝑒̈ 𝑛𝑗𝑒̈𝑗𝑡𝑒̈𝑛 𝑝𝑒̈𝑟 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑛 𝑑ℎ𝑒 𝑎𝑛𝑔𝑎𝑧ℎ𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝑠𝑎𝑗 𝑝𝑒̈𝑟 𝐺𝑗𝑦𝑘𝑎𝑡𝑒̈𝑛, 𝑑𝑢𝑘𝑒 𝑖 𝑢𝑟𝑢𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑚 𝑡𝑒̈ 𝑚𝑏𝑎𝑟𝑒̈, 𝑠ℎ𝑒̈𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑑ℎ𝑒 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑎 𝑡𝑒̈ 𝑚𝑖𝑟𝑎𝑡 𝑛𝑒̈ 𝑗𝑒𝑡𝑒̈.

𝑃𝑒̈𝑟𝑔𝑗𝑎𝑡𝑒̈ 𝑝𝑒̈𝑟𝑣𝑜𝑗𝑒̈𝑠 𝑠𝑒̈ 𝑔𝑗𝑎𝑡𝑒̈ 𝑡𝑒̈ 𝑝𝑢𝑛𝑒̈𝑠 𝐴𝑓𝑒̈𝑟𝑑𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑢𝑞𝑎𝑗, 𝑘𝑎 𝑝𝑒̈𝑟𝑗𝑒𝑡𝑢𝑎𝑟 𝑒𝑑ℎ𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑟𝑟𝑒̈𝑛𝑗𝑒̈𝑠𝑜𝑟 𝑡𝑒̈ 𝑡𝑒𝑘𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑗𝑖𝑠𝑒̈, 𝑛𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑘𝑖𝑛𝑎𝑡 𝑒 𝑠ℎ𝑘𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑞𝑒̈ 𝑘𝑟𝑖𝑗𝑜𝑛𝑖𝑛 𝑠𝑓𝑖𝑑𝑒 𝑝𝑒̈𝑟 𝑝𝑢𝑛𝑒̈𝑛 𝑒 𝑠𝑒𝑘𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑒𝑠, 𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑖 𝑡𝑒𝑘 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑚𝑖 𝑑ℎ𝑒 𝑟𝑟𝑢𝑔𝑒̈𝑡𝑖𝑚𝑖 𝑠𝑓𝑖𝑑𝑢𝑒𝑠 𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑖𝑡 𝑡𝑒̈ 𝑑𝑟𝑒𝑗𝑡𝑒̈𝑠𝑖𝑠𝑒̈ 𝑘𝑢 𝑗𝑒𝑚𝑖 𝑠𝑜𝑡.

𝑆𝑒𝑘𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑒𝑡 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑑𝑖𝑘𝑒 𝑘𝑎𝑛𝑒̈ 𝑛𝑗𝑒̈ 𝑟𝑜𝑙 𝑡𝑒̈ 𝑟𝑒̈𝑛𝑑𝑒̈𝑠𝑖𝑠ℎ𝑒̈𝑚 𝑑𝑢𝑘𝑒 𝑖 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑢𝑎𝑟 𝑔𝑗𝑦𝑞𝑡𝑎𝑟𝑒̈𝑣𝑒 𝑛𝑒̈ 𝑝𝑢𝑛𝑒̈𝑛 𝑒 𝑝𝑒̈𝑟𝑑𝑖𝑡𝑠ℎ𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑑ℎ𝑢𝑟 𝑚𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑥ℎ𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝑙𝑒̈𝑛𝑑𝑒̈𝑣𝑒 𝑡𝑒̈ 𝑧𝑦𝑟𝑒̈𝑠 𝑞𝑒̈ 𝑛𝑔𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑛𝑖𝑚𝑖 𝑖 𝑙𝑒̈𝑛𝑑𝑒̈𝑠 𝑑𝑒𝑟𝑖 𝑛𝑒̈ 𝑑𝑜𝑟𝑒̈𝑧𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑝𝑒̈𝑟𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑡𝑎𝑟𝑒, 𝑝𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑓𝑖𝑑𝑢𝑒𝑠𝑒 𝑝𝑒̈𝑟 𝑝𝑒̈𝑟𝑝𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡 𝑘𝑢 𝑑𝑢ℎ𝑒𝑡 𝑡𝑒̈ 𝑠ℎ𝑒̈𝑛𝑜ℎ𝑒𝑡 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑐̧𝑘𝑎 𝑡ℎ𝑢ℎ𝑒𝑡 𝑔𝑗𝑎𝑡𝑒̈ 𝑛𝑗𝑒̈ 𝑠𝑒𝑎𝑛𝑐𝑒̈ 𝑞𝑒̈ 𝑚𝑏𝑒𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑗𝑒𝑠𝑒̈ 𝑒 𝑑𝑜𝑠𝑗𝑒𝑠 𝑠𝑒̈ 𝑙𝑒̈𝑛𝑑𝑒̈𝑠, 𝑑𝑒̈𝑟𝑔𝑖𝑚𝑖 𝑖 𝑞𝑖𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑓𝑡𝑒𝑠𝑎𝑣𝑒 𝑑ℎ𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑣𝑒, 𝑑ℎ𝑒 𝑠ℎ𝑢𝑚𝑒̈ 𝑎𝑛𝑔𝑎𝑧ℎ𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑗𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑢𝑘𝑒 𝑢 𝑘𝑢𝑗𝑑𝑒𝑠𝑢𝑟 𝑚𝑒 𝑝𝑒̈𝑟𝑘𝑢𝑠ℎ𝑡𝑖𝑚 𝑝𝑒̈𝑟 𝑚𝑖𝑟𝑒̈𝑚𝑏𝑎𝑗𝑡𝑗𝑒𝑛 𝑒 𝑑𝑜𝑠𝑗𝑒𝑠 𝑠𝑒̈ 𝑛𝑗𝑒̈ 𝑙𝑒̈𝑛𝑑𝑒, 𝑡𝑒̈ 𝑐𝑖𝑙𝑎𝑡 𝑚𝑏𝑒𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑒̈𝑟ℎ𝑒𝑟𝑒̈ 𝑛𝑒̈ 𝑎𝑟𝑘𝑖𝑣𝑎𝑡 𝑒 𝐺𝑗𝑦𝑘𝑎𝑡𝑒̈𝑠.

𝑁𝑗𝑒̈ 𝑗𝑒𝑡𝑒̈ 𝑎𝑛𝑔𝑎𝑧ℎ𝑖𝑚 𝑑ℎ𝑒 𝑝𝑎 𝑝𝑢𝑠ℎ𝑖𝑚, 𝑘𝑎𝑡𝑒̈𝑟 𝑑𝑒𝑘𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑒̈ 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑘𝑢𝑠ℎ𝑡𝑢𝑎𝑟 𝐺𝑗𝑦𝑘𝑎𝑡𝑒̈𝑠, 𝑝𝑒̈𝑟𝑘𝑢𝑠ℎ𝑡𝑖𝑚𝑖 𝑝𝑒̈𝑟 𝑝𝑢𝑛𝑒̈𝑛, 𝑏𝑎𝑠ℎ𝑘𝑒̈𝑝𝑢𝑛𝑖𝑚𝑖 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡 𝑚𝑒 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑔𝑒̈𝑡, 𝑞𝑒𝑡𝑒̈𝑠𝑖𝑎 𝑑ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑎 𝑒 𝑠𝑎𝑗 𝑒 𝑏𝑢𝑧𝑒̈𝑞𝑒𝑠ℎ𝑢𝑟 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑚𝑜𝑛𝑒̈ 𝑗𝑎𝑛𝑒̈ 𝑣𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑞𝑒̈ 𝑒 𝑘𝑎𝑛𝑒̈ 𝑝𝑒̈𝑟𝑘𝑢𝑓𝑖𝑧𝑢𝑎𝑟 𝑛𝑗𝑒̈ 𝑝𝑢𝑛𝑒̈𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑖 𝐴𝑓𝑒̈𝑟𝑑𝑖𝑡𝑎.

𝐺𝑗𝑦𝑞𝑡𝑎𝑟𝑒̈𝑡, 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑒̈ 𝑠𝑡𝑎𝑓𝑖 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑑ℎ𝑒 𝑚𝑏𝑒̈𝑠ℎ𝑡𝑒𝑡𝑒̈𝑠, 𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑒̈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑜𝑗𝑛𝑒̈ 𝑧𝑜𝑛𝑗𝑒̈𝑛 𝐴𝑓𝑒̈𝑟𝑑𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑢𝑞𝑎𝑗 𝑝𝑒̈𝑟 44 𝑣𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑒̈𝑟𝑘𝑢𝑠ℎ𝑡𝑖𝑚 𝑛𝑒̈ 𝐺𝑗𝑦𝑘𝑎𝑡𝑒̈𝑛 𝑇ℎ𝑒𝑚𝑒𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑛𝑒̈ 𝑃𝑟𝑖𝑧𝑟𝑒𝑛, 𝑑ℎ𝑒 𝑝𝑒̈𝑟 𝑡𝑒̈ 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑒̈ 𝐴𝑓𝑒̈𝑟𝑑𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑒̈ 𝑗𝑒𝑡𝑒̈ 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑚𝑜𝑛𝑒̈ 𝑠ℎ𝑒𝑚𝑏𝑢𝑙𝑙 𝑝𝑒̈𝑟 𝑡𝑢 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑒̈ 𝑝𝑒̈𝑟 𝑎𝑛𝑔𝑎𝑧ℎ𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑑ℎ𝑒 𝑝𝑒̈𝑟𝑘𝑢𝑠ℎ𝑡𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑛𝑑𝑎𝑗 𝑝𝑢𝑛𝑒̈𝑠.

Leave a Reply