Dializat e shpeshta, si ndikojnë te pacientët?

0
126

Pacientët e veshkave janë më mirë në një regjim pothuajse të përditshëm të hemodializës sesa në planin standard 3-herë-javë, raportojnë shkencëtarët.

Megjithëse kërkohen më shumë studime. Gjetja mund të çojë në ndryshime në standardin e kujdesit për pacientët të cilët kanë nevojë për dializë.

Shumë njerëz varen nga dializa për të mbijetuar. Këto trajtime nevojiten kur veshkat dështojnë dhe nuk mund t’i heqin më produktet e mbeturinave nga trupi.

Në llojin më të zakonshëm të dializës, hemodializë, gjaku rrjedh përmes një filtri të veçantë që heq mbeturinat dhe lëngjet shtesë. Gjaku i pastër pastaj kthehet në trup.

Megjithë përparimet e fundit në teknologji dhe ilaçe, një në 5 pacientë me dializë vdesin çdo vit. Shkencëtarët nisën të testonin nëse shtimi i seancave të dializës mund të përmirësonte mbijetesën dhe mirëqenien e pacientëve.

Hulumtuesit në mënyrë rastësore i ndanë rreth 250 pacientë të dializës në dy grupe. Një grup ka marrë 6 trajtime në javë. Tjetri mori 3 trajtime çdo javë.

Shkencëtarët zbuluan se pacientët që marrin dializë më të shpeshtë kishin përmirësime në shëndetin e zemrës dhe presionin e gjakut, si dhe në shëndetin e përgjithshëm.

Trajtimet më të shpeshta gjithashtu ndihmuan në shmangien e niveleve të larta të fosfatit në gjak, të cilat shpesh janë një problem për pacientët në dializë. Një pengesë është se aksesi në enët e gjakut duhet të modifikohet rreth dy herë më shumë tek pacientët të cilët kanë marrë më shumë trajtime.

Shkencëtarët nuk mundën të studionin nëse trajtimet më të shpeshta prekën normat e vdekjeve.

Megjithatë, ky studim ofron shpresë se ndryshimet e thjeshta në trajtimet aktuale të dializës mund të përmirësojnë shumë shëndetin e pacientëve që kanë nevojë për to.

Leave a Reply