Çfarë mbetet pas heqjes së etiketave

0
557

Imagjinoni një botë ku njerëzit nuk dallohen nga emrat, mbiemrat, feja, raca, apo kombësia e tyre. Në këtë realitet, çfarë do të mbetej nga njeriu?

Në thelb, çdo person do të mbetej një individ me përvojën dhe veprimet e tyre si pika kryesore e identitetit. Heqja e etiketave shoqërore do të çelte rrugën për një vështrim më të thellë në thellësinë e qenies njerëzore.

Pa emër, njeriu do të identifikohej nga veprimet dhe ndjenjat e tyre. Kjo do të forconte ndërgjegjësimin për të kuptuar dhe respektuar njëri-tjetrin në një nivel më të thellë emocional dhe intelektual.

Pa mbiemra, nuk do të kishte më asociime të paragjykuara apo përfitime nga trashëgimia e familjes. Njeriu do të ishte i lirë të formonte identitetin e tyre bazuar në arritjet dhe vlerat e tyre personale.

Pa fe, njeriu do të ishte i lirë të zgjidhte ose të mos zgjidhte një besim të caktuar, duke bërë që dialogu dhe respekti ndaj besimeve të ndryshme të ishte më i lehtë dhe më i thellë.

Pa raca, njeriu do të shihte botën si një fushë e hapur për eksplorim dhe për shprehjen e diversitetit kulturor dhe gjuhësor. Kjo do të çonte në një mirëkuptim më të madh dhe në një bashkëpunim më të ngushtë ndërkombëtar.

Nëse heqim etiketat shoqërore, njeriu mbetet një qenie me ndjenja, ëndrra, dëshira, dhe përvoja unike. Ndërsa identiteti shoqëror mund të ndihmojë në identifikimin tonë në një shoqëri të caktuar, është thelbësore të kuptojmë se çfarë na bën njerëz. Dhe ajo që na bën njerëz është më shumë se thjesht një emër, një fe, një mbiemër, një racë, apo një kombësi – është përvoja jonë e përbashkët si qenie njerëzore.

Një aspekt tjetër që ndikon në identitetin njerëzor është personaliteti i një personi. Personaliteti përfaqëson tiparet unike të një personi, si stilin e tyre të jetesës, humorin, ndjesitë, dhe reagimet ndaj situatave të ndryshme.

Pa identifikimin bazuar në personalitet, njeriu do të përjetonte një lidhje më të thellë me thelbin e vetvetes dhe të tjerëve. Njeriu do të shihte personalitetin si një karakteristikë që e bën atë të dallueshëm dhe të veçantë, duke e përforcuar ndërgjegjësimin për të pranuar dhe vlerësuar diversitetin.

Në këtë mënyrë, heqja e etiketave shoqërore dhe identifikimi bazuar në personalitet do të shkaktonin një ndryshim në mënyrën se si bashkëveprojmë dhe ndjehemi lidhur me njëri-tjetrin, duke e bërë botën një vend më të hapur dhe më të bashkuar për të gjithë.

Shkruan: Blerim Q SARAMATI

* Shkrimet në këtë rubrikë nuk shprehin qëndrimet e 04 Online

Leave a Reply