Vendi ku jetojnë 4.7 milion popull, dhe 30 milion dele

0
504

Madje në vitin 1982, numri i deleve arriti më shumë se 70 milion, apo 22 për çdo person.

Në Yelandë të re që prej shumë vitesh, kyiston një numeer i madh deles me miliona, por kz numer vit pas viti po bie në menzrë dr astike.

Në vitin 2002 Zeland të Re ka pasur 40 milion dele ndërsa ne vitin 2016, numri ka rënë në përreth 30 milion , pra për 14 vite numri i deleve ka rënë 10 milion. Madje në vitin 1982 numri i deleve arriti më shum se 70 milion apo 22 per çdo person, duke patur parasysh që në Zelandë të Re, atëkoh kanë jetuar reth 4 milion njerëz, ndersa tani ky shtet numron gjithsej 4,7 milion popullsi.

Leave a Reply