Qendra e Shëndetit Mendor në Prizren ofron ndihmë psikologjike online

0
1446

Qendra e Shëndetit Mendor në Prizren në kuadër të projektit të BE Horizon 2020 është duke ofruar mbështetjen online përmes platformës në internet Unë luftoj depresionin, në gjuhën shqipe.

https://ifightdepression.com/sq/

Aty mund të gjeni informacione shumë të dobishme për depresionin dhe trajtimin e tij.

Mundësia për tu kyqur në vlerësimin për nevojën e marrjes së psikoterapisë përmes internetit bëhet duke plotësuar formën që gjendet në linkun e mëposhtëm.

https://forms.gle/QqfxHNQx1e6kg2hKA

Të gjitha ata që mendojnë se janë duke kaluar gjendje depresioni të lehtë ose të mesëm dhe kanë nevojë për psikoterapi nga interneti mund të drejtohen tek faqja duke dërguar email në këtë adresë uneluftojdepresionin@gmail.com .

Leave a Reply