Kthimi në bankat shkollore, i fëmijëve tanë…!

0
49

Fëmijët tanë mendojnë, se kur mbarojnë pushimet verore, ata mendojn se edhe loja ka mbaruar, jo pse fillon shkolla, por pse i’u duket se ka përfunduar edhe loja!Në shkollë më së shumti pëlqehen mësuesit, ata të cilët ç’do mësim e shëndërrojn në lojë. Ata mësimdhënës, mundë të jenë një numër i vogël, për fatin tonë të keq!
Rëndësia e arsimimit dhe edukimit të fëmijëve tanë…!
Fillimisht:
” Edukimi është arma më e fuqishme, që mundë ta përdorni për ta ndryshuar botën, dhe jo vetëm vendin ku jetoni dhe veproni “

Arsimimi ndihmon zhvillimin e një shoqërie të fortë, demokratike dhe ekonomikisht të qëndrueshme.

Arsimimi, edukimi si proces nis që nga lindja dhe është shumë i rëndësishëm, për jetën!
SHKOLLA, është institucioni që e kanë krijuar njerëzit, së bashku si shoqëri njerëzore, për të përquar te brezat e ardhshëm, trashëgiminë kulturore, dijën dhe aftësinë.

A janë të pregaditura objektet shkollore dhe  a ka kushte për rifillimin e vitit të ri shkollor?..Jo, institucionet në Kosovë, s’janë të pregaditura për fillimin e vitit të ri shkollor.Të gjithë e dimë, se në cilin vend rradhitemi nga Pisa!Për ata të cilët, deri sot udhëheqën institucionet arsimore….
Sociologjia është shkencë e cila merret me studimin e shoqëris, në të gjitha, fenomenet, lidhjet, zhvillimin dhe funksionimin e tyre!
Arsimimi dhe edukimi!Nënkuptimi…Edukimin, trajnimin, ngritjen e vetëdijes, informimin, praktikat dhe veprimtaritë…
Të gjitha këto synojnë, që nxënësit duhet paisur me njohuri, aftësi, qëndrime dhe sjellje që i aftësojnë dhe i fuqizojnë ata, për të ushtruar dhe për të mbrojtur të drejtat e tyre në shoqëri.

Për të vlerësuar diversitetin, për të luajtur një rol aktiv në jetën demokratike, për mbrojtjen dhe përparimin e demokracisë, të shtetit të së drejtës, duhet fillimishtë me nxën, fituar dije dhe edukim Qytetarë!….
Me shpresë, se njohësit e qështjeve politike, analistët politikë të vet shpallur, dhe bartësit e institucioneve, në Republikën e Kosovës, do fillojnë të reflektojnë dhe më së pari për arsimin të mendojn.
Ne si prindër dhe qytetar, s’na ka mbetur tjetër, të reagojmë apo të lutemi dhe të ëndërrojmë se gjendjen në arsim përgjegjësit do e ndryshojnë….
Fëmijë të dashur,
Urime dhe me shëndet, fillimi i vitit të ri shkollor.
Suksese…

Shkruan: Petrit DIBRANI

Leave a Reply