Demokracia ka norma dhe rregulla

0
43

Në demokraci ka norma dhe rregulla, ku politikanet do të duhej t’i respektoj ato, pastaj qytetari me votën e tij të pavarur e demokratike të vendos për cilin deputet e parti ta përfaqësoj atë.

Mirëpo, siç duket e vërehet se disa zyrtar të partive edhe ketë pak demokraci po e godasin gjithandej, me një diskurs të ashpër linçues e shantazhues dhe konfliktjoz ne vend.

Me ç’rast nëse je për ndryshim të një̈ force tjetër politike siç e kërko demokracia me njëherë të etiketojnë pro serb e Rus. Ndërsa nëse i përkrah partitë të cilat qeverisen me vendin dhe dihet siç̧ qeverisen ato je OK.

Edhe pse ky sistem shumëpartiake karakterizohet ne shumicën e demokracive të lindura dhe kristalizuara pas konflikteve sociale. Sisteme ky ne praktike njihet për koalicione heterogjenë dhe të paqëndrueshëm siç është duke ndodh edhe ne vendin tonë.

Ndonëse përtej saj qasja do të duhej të ndryshoj dhe diskurs ne anēn tjetër, pasi që nuk i shërben asnjë sistemit të demokracisë dhe as qytetarit.
Pasi që demokracia është e fuqishme vetëm atëherë kure ndërrohen forcat ne mënyre demokratike dhe jo të vazhdohet ne mënyrë anarkike me një monopartitizmi dhe diskurs të ashpër gjithandej ne vend.

Por jo vetëm kaq, zyrtare partie e votues nuk duhet marr ngat zemrës se edhe mbretër e pashallarë dhe sulltan me të fuqishëm jenë ngritë e kanë ranë nga pushteti.

Shkruan: Hysni GASHI

Leave a Reply