Nëse me vete keni 86.400 euro dhe një haj.dut arrin tu vje.dhe 10 euro, çfarë do të bënit?

0
27

Pasi hyri në sallë, lektori u drejtoi studentëve këtë pyetje:”Nëse me vete keni 86.400 euro dhe një hajdut arrin tu vje.dhe 10 euro, çfarë do të bënit?

Do të vraponit pas haj.dutit për ti kthyer apo do ta linit të ikë dhe do të kujdeseshit për 86.390 euro e mbetur?” 
Të gjithë studentët, pothuajse njëzëri u përgjigjën:”Sigurisht që do ta linim haj.dutin dhe do të kujdeseshim për 86.390 eurot e mbetur.” 
Lektori u tha:”Në fakt, ju të gjithë bëni të kundërtën, çdo ditë. Ju i humbisni 86.390 eurot në përpjekje për të kthyer 10 eurot e vje.dhur. 
Në fakt, 86.400 eurot nuk janë gjë tjetër veçse numri i sekondave të një dite. Kur vihemi përballë një fjale të thënë nga dikush dhe që na shqe.tëson dhe që nuk zgjat më shumë sesa 10 sekonda, kur vihemi përballë një qëndrimi lën.dues që nuk na merr me shumë se 10 sekonda kohë, ne e kalojmë pjesën tjetër të ditës, pra 86.390 sekonda të tjera duke menduar dhe vuajtur për ato 10 sekonda./04online.info

Leave a Reply