Prizrenit i shtohet një doktor shkence në fushën e Turizmit dhe Hotelerisë, doktoron Naser Bresa

0
319

Data 16 Korrik 2020, pasuroi qytetin e Prizrenit edhe me një doktor shkence, më konkretisht në këtë datë mbrojti Disertacionin e Doktoratures Naser Bresa, në degën e Turizmit dhe Hotelerisë në Fakultetin e Turizmit dhe Logjistikës së Biznesit-Universiteti Shtetëror i Maqedonisë së Veriut, Goce Delcev.

Tema Disertacionit Doktoratures ishte: “Mundësitë dhe përspektiva e zhvillimit të turizmit në rajonin e Prizrenit-Republikë e Kosoves”.

Në temë janë trajtuar vlerat turistike, mundësitë, riorganizmi bazuar në kërkesë turistike-strukturë, analizë e detajuar, posaqërisht përspektiva e kapaciteteve zhvillimore të turizmit në qytete (Prizreni, Theranda, Dragashi dhe Mamusha), si dhe në 52 fshatra të po këtij rajoni./04 Online

Leave a Reply