Paketa ligjore Anti-Shpifje sërish në qendër të debatit në Shqipëri

0
45

Rikthehet shqetësimi i Këshillit të Evropës ndaj Paketës ligjore Anti-Shpifje që pritet të miratohet në Kuvendin e Shqipërisë pas disa ndryshimeve të tij. Këshilli i Evropës ka rezerva se mos ato më shumë dëmtojnë sesa janë të dobishme për lirinë e medieve online.

Raportuesi i Përgjithshëm për lirinë e medias dhe mbrojtjen e gazetarëve në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, (PACE), Stefan Schennach, u shpreh të enjten për mundësinë e miratimit të paketës ligjore pas ndryshimeve se ajo “mund të ketë një efekt tronditës mbi lirinë e medias për shkak të karakterit të përgjithshëm”.

“Legjislacioni i propozuar nga Kryeministri shqiptar si një ‘Paketë Anti-Shpifje’ synon të krijojë një organ administrativ që do të fuqizohet për të urdhëruar mediet të heqin raportimet për çështje të tilla si ‘cenimi i dinjitetit të individit’, nën kërcënimin e gjobave të rënda. Është e qartë se një ligj i tillë mund të ketë një efekt tronditës mbi lirinë e medias për shkak të karakterit të tij të përgjithshëm”, thekson Schennach.

Shqetësimi i PACE vjen pas një njoftimi publik të Këshillit Shqiptar të Medias, se në ndryshimet e Paketës Anti-Shpifje nuk bëjnë pjesë rekomandimet e Komisionit të Venecias, të Këshillit te Evropës, ku shumica socialiste e adresoi këtë paketë për të marrë opinionin e tij, pas protestash dhe kundërshtimesh të fuqishme të gazetarëve dhe kritikash të ashpra ndërkombëtare.

“Nxis Kuvendin shqiptar të heqë dorë nga propozimet aktuale dhe të rifillojë të gjithë procesin”, theksoi Schennach në deklaratën e tij.

Duke argumentuar thirrjen e tij, Schennach i referohet opinionit që dha Komisioni i Venecias në qershor të këtij viti dhe thekson se, “Ligji vuan nga paqartësia dhe ka gjasë të ketë një ‘efekt ftohës’, të shtypë diskutimin e lirë dhe fjalimet politike në sektorin shqiptar të medias on line”.

“I bashkohem mendimit të Komisionit të Venecias se teksti i projekt-amendamenteve, nëse nuk rishikohet shumë, rrezikon që për mediet në internet, të jetë më shumë i dëmshëm sesa i dobishëm për lirinë e shprehjes në Shqipëri”, theksoi Schannach, raportues i përgjithshëm për lirinë e medias dhe mbrojtjen e gazetarëve në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës.

Nxitja që Këshilli i Evropës, i bën Kuvendit të Shqipërisë për të rifilluar procesin e hartimin e një ligji të ri të medias online është në të njëjtën linjë me kërkesat e gazetarëve dhe Këshillit Shqiptar të Medias. Ky Këshill dhe 17 organizata të shoqërisë civile dhanë ditët e fundit alarmin, përmes një njoftimi publik, për një miratim të mundshëm të paketës ligjore Anti- Shpifje në Kuvend gjatë këtij muaji, pas disa ndryshimesh, ku sipas tyre, nuk përfshihen rekomandimet e Komisionit të Venecias.

Ky komision e dha opinionin e tij në qershor të këtij viti, të kërkuar nga shumica socialiste pas protestash të fuqishme të komunitetit të gazetarëve dhe kritikash të ashpra ndërkombëtare për Paketën ligjore Anti-Shpifje.

“Kërkojmë rinisjen e procesit të konsultimit nga fillimi, në mënyrë që ligji të hartohet sipas Kushtetutës dhe standardeve ndërkombëtare mbi lirinë e shprehjes”, theksohet në njoftimin publik të Këshillit Shqiptar të Medias dhe 17 organizatave të shoqërisë civile.

Paketa Anti-Shpifje ka të bëjë me kompetencat e zgjeruara që i jepen Autoritetit të Medieve Audio-Vizuale (AMA) dhe Autoritetit të Komunikimeve Elektronike edhe Postare (AKEP). Këtyre dy institucioneve shtetërore, Paketa ligjore Anti-Shpifje u jep kompetenca për të vendosur gjoba të kripura dhe mbyllur portale elektronike nëse, kur sipas tyre, në publikimet online “shpifin dhe cenojnë dinjitetin e individit”.

Në rekomandimet e Komisionit të Venecias këto kompetenca cilësohen të tilla që “cenojnë lirinë e medias”. Sipas këtij Komisioni lypset që për median online të ketë “një proces të drejtë nga çdo vendim administrativ, përpara gjykatës dhe sanksionet duhet të jetë në proporcionale”.

Në rekomandime përfshihet edhe “nevoja e efektivitetit të masave ligjore dhe gjyqësore në luftën e shpifjes dhe gjuhës së urrejtjes”.

Në këtë kontekst Komisioni i Venecias ka mbështetur idenë e gazetarëve dhe organizatave të tyre për ”funksionimin me vetërregullim dhe respektim të sistemit të llogaridhënies së medias online”. 

Leave a Reply