Edhe sot vazhdon mbledhja Komisionit Hetimor për privatizim

0
65

Komisioni Hetimor Parlamentar lidhur me procesin e privatizimit në Kosovë

Rendi i ditës

1.     Miratimi i rendit te ditës;
2.     Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me dt.  15.10.2020
3.     Intervistimi i z. Bujar Dugolli, ish Ministër i Tregtisë dhe Industrisë në orën 13:00;
4.     Intervistimi i znj. Mrika Tahiri, ish- Drejtore Menaxhuese në orën 14:00; (pritet të konfirmohet)
5.     Të ndryshme.
Vendi: N10
Koha: 13:00

Leave a Reply