KF “Liria”: Kjo është gjendja reale në klub

0
167

Me rastin e përfundimit të sezonit futbollistik 2018-2019 dhe ngjarjeve të fundit që lidhen me klubin, ndjejmë për obligim që të japim sqarime në lidhje me situatën aktuale në klub, që besojmë se edhe pasojat që na dërguan deri në humbjen e statusit të klubit nga Superliga e Kosovës, thuhet në Komunikatën për Medie nga KF “Liria”.

“Klubi i futbollit “Liria”, që nga data 18.06.2018 udhëhiqet nga kryetari Ilijaz Ilijazi, të cilit i është besuar posti i të parit të klubit në mbledhjen e Kuvendit Zgjedhor të “KF Liria”.
Ndërkaq në Kuvendin e Punës të mbajtur më 04.07.2018, u emërua kryesia e re e klubit në përbërje Daver Krasniqi, Lindor Ndrecaj, Mahir Mula, Nurettin Collak, Salajdin Fanaj, Bardhyl Krasniqi e Dionis Dërdovski.

Në ndërkohë në kryesi ka pasur edhe ndryshime, pasi që janë liruar dy anëtarë të kryesisë: Salajdin Fanaj e Daver Krasniqi, të cilët janë zëvendësuar me: Ferit Sadullahi e Besim Gjambazi.
.
Fillimisht, gjendja në të cilën e kishim marrë klubin si Bordi i ri menaxhues, ishte e rëndë.

Borxhet e shumta të akumuluara dhe shkapërderdhja e skuadrës ishin pasojë e keq menaxhimit nga ish Bordi i KF Liria dhe deri në atë kohë kishin mbetur vetëm dy futbollistë në klub (Qendrim Gashi dhe Ilir Mustafa) nga skuadra e sezonit paraprak 2017-2018. Këtu duhet shtuar edhe lirimin e disa futbollistëve cilësorë nga klubi edhe pse kishin edhe një vit të kontratë valide me klubin deri në qershor të vitit 2019 (Meriton Korenica dhe Roni Gashi).

Na është dashur të sanojmë gjendjen, faktikisht duke u nisur nga fillimi për të mbledhur futbollistë, kryesisht nga rajoni, ish-futbollistë të Lirisë, që kanë qenë nëpër klube të tjera si dhe disa nga Shqipëria.

Kjo ka qenë menjëherë në korrik/gusht 2018 dhe kemi startuar me përgatitje.
Në anën tjetër, u ballafaquam me problemin e borxhit që atë kohë kapte shumën prej 148,758.52 euro (shih tabelën e borxhit).

Borxhi ishte ndaj administratës tatimore, trustit pensional, paga për futbollistë e staf, kontrata, shërbime të policisë, transporti, auditimit etj.

Paradoksi kësaj situate është edhe dhënia e 30.000 eurove huazim nga KF Liria për Kubin e Mundjes për shërbime të cilat nuk ceken nga ish-menaxhmenti
.
Gjithë këto borxhe na kanë vënë në siklet që për pasojë edhe na kanë kushtuar me mosrezultat dhe mossukses, edhe pse ka pasur angazhim maksimal nga menaxhenti i tashëm i klubit.

Më poshtë ju paraqesim detyrime (borxhet) nga ish menaxhmenti deri me dt.18.06.2018

 1. Policia e Kosovës….Obligime për sig. në stadium…..818.00 euro
 2. A&L FINANCIAL CONS…. Obligime për kontabilitet …..1,750.00 euro
 3. HOTEL ALVIDA ….Obligime për shfrytëzim të hotelit….1,025.00 euro
 4. SHALA TRANS…. Obligime për transport………….. 320.00 euro
 5. BAKERY TILLY…Shërbime të auditimit për 2017……800.00 euro
 6. MIRI …..Shpenzime të ushqimit…………………….3.756.00 euro
 7. ORTOMEDICA ….Shërbime për intervenime………..405.00 euro
 8. M.I.K. MEDICAL IMAGE…Shpenzime për inqizime….120.00 euro
 9. EDI&RONI…..shpen.për pllaka, profile etj. …………..300.12 euro
 10. LIBERI 902…shpen.për regullimin e ujit në stadion….1,500.00 euro
 11. EDVAN BAKAJ….Obligimet e kontrates për 2018…..1,500.00 euro
 12. ENDRIT VRAPI… Obligimet e kontratës për 2018…..1,000.00 euro
 13. IRIS SELIMI…Obligimet e kontratës për 2018 ………2,000.00 euro
 14. JETMIR SEFA…Obligimet e kontratës për 2018…….2,000.00 euro
 15. MEVLAN ZEKA…Obligimet e kontratës për 2018…..1,500.00 euro
 16. RROGAT E LOJTAREVE E STAFIT…Për prill 2018……… 17,180.00 euro
 17. RROGAT E LOJTAREVE E STAFIT…Për maj 2018…….. 18,465.00 euro
 18. ADMINISTRATA TATIMORE…Tatimi në paga për 2017…. 2,113.00 euro
 19. ADMINISTRATA TATIMORE…Obligimet nga data 01.01.- 30.05.2018 …..4,176.00 euro

20.TRUSTI PENSIONAL…..Obligim i vitit 2017……………4,854.00 euro

21.TRUSTI PENSIONAL…..Obligim nga 01.01.-30.05.2018…..3,230.00 euro

23.HIDROREGJIONI JUGOR …Obligim për shepnzime të ujit….11,000.00 euro

24.HUAZIM ABI CENTER…………………….…….20,000.00 euro

25.HUAZIM JETON KRABA 2016-2018…………….36,400.00 euro

26.HUAZIM JETON HADERGJONAJ…………….1,000.00 euro

27.HUAZIM VILLA 100 …………………………….10,500.00 euro

28.VILA 100…….. obligim mga ushqimi………….1,046.40 euro

TOTALI: 148,758.52 euro

Mjetet e para nga Komuna për KF Liria , janë lëshuar me datë: 25.10.2018. Deri në këtë periudhë kemi punuar me shumë vështirësi financiare dhe kemi organizuar punën në klub me huazime, sidomos në transfere të futbollistëve dhe pagesa të tjera që kanë qenë urgjencë e asaj kohe.

Me shumë mund dhe me ndihmën e Komunës që ka qenë permanente, kemi arritur që brenda kësaj kohe të shlyejmë një pjesë të borxhit në vlerë rrethë:71,312.12 euro.

Më poshtë ju paraqesim detyrime (borxhet) një pjesë të tyre të shlyera nga marrja në menaxhim të klubit

1.POLICIA E KOSOVËS….Obligimet për sig. në stadium…818.00 euro

2.A&L FINANCIAL CONS….Obligime për kontabilitet…….1,750.00 euro

3.HOTEL ALVIDA…Obligime për shfrytëzimine hotelit….1,025.00 euro

4.SHALA TRANS…Obligime për transport………………….320.00 euro

5.BAKER TILLY….Shërbime të auditimit për 2017………800.00 euro

6.MIRI………Shpenzime të ushqimit……………………….3,756.00 euro

7.ORTOMEDICA..….Shpenzime për intervenime…………405.00 euro

8.M.I.K. MEDICAL IMAGE……Shpenzime për inqizime…….120.00 euro

9.EDI&RONI……..Shpenzime për pllaka, profile etj…………300.12 euro

10.LIBERI 902……Shpen. e rregullimit të ujit në stadion……1,500.00 euro

11.EDVAN BAKAJ….Obligimet e kontratës për 2018………1,500.00 euro

12.ENDRIT VRAPI….Obligimet e kontrtaës për 2018………1,000.00 euro

13.IRIS SELIMI……..Obligimet e kontratës për 2018……….2.000.00 euro

14.JETMIR SEFA….Obligimet e kontratës për 2018……….2.000.00 euro

15.MEVLAN ZEKA….Obligimet e kontratës për 2018……..1,500.00 euro

16.RROGA LOJTARËVE DHE STAFIT…..Obligimet e rrogave për prill 2018……….17,180.00 euro

 1. RROGAT E LOJTARËVE DHE STAFIT…..Obligimet e rrogave për maj 2018…………18,465.00 euro

18.ADMINISTRATA TATIMORE….Obligime për 2017, tatimi në paga…..2,113.00 euro

19.ADMINISTRATA TATIMORE…..Obligime nga 01.01.-30.05.2018…..4,854.00 euro

20.TRUSTI PENSIONAL…….Obligim i vitit 2017.. ..…….4,854.00 euro

21.TRUSTI PENSIONAL……Obligim nga 01.01.-30.05.2018….3,230.00 euro

22.HIDROREGJIONI JUGOR Obligimet nga 2010-2018…..2,500.00 euro

TOTALI: 71,312.12 euro

Të gjitha këto detyrime (borxhe) janë paguar nga buxheti i vitit 2018/2019.

Shih tabelën të bashkëngjitur, për pagesën e borxheve që mund edhe të dokumentohet me faturat për secilin shpenzim-pagesë të bërë.

Ecuria e kampionatit në Superligë

Startuam me futbollistë jo kualitativë dhe morëm ata që ishin në treg, duke arritur që ne përfundim të stinorit vjeshtor, të jemi në pjesën e luftës për barazh e sipër, për mbetje direkte në Superligë.

Mirëpo, gjatë rrugës krahas problemeve të përmendura na u shfaqën edhe të tjera që u manifestuan me ndërrimin e tre kryetrajnerëve (stinori vjeshtor).

Aktualishtë, disa futbollistë më cilësorë që kishim ose janë larguar ose kanë paralajmëruar largimin, ngase ne si Bord, nga mungesa e mjeteve, nuk po mund të lidhim kontrata me ta.

Përkrahës i madh në këtë rrugëtim përgjatë stinorit 2018/2019 ka qenë Komuna e Prizrenit, për çka si klub u jemi mirënjohës.

Lidhur me pasqyrën e të hyrave dhe shpenzimeve në KF Liria, jemi të gatshëm të raportojmë për çdo cent dhe në çdo kohë.

Objektivat (synimet) për edicionin 2019/2020

KF Liria synimet dhe objektivat për edicionin e ri por edhe planin afat mesëm ka profesionalizimin e metutjeshëm në klub.

Synohet riorganizimi i Shkollës së futbollit si dhe adminsitratës e kuadrit tjetër, me qëllim të arrijtjes së cilësisë dhe të qenit në hap me skuadrat në rajon e më gjerë.

I gjithë ky proces, kërkon mbështetje financiare dhe ka një kosto.

Në fund shpresojmë që përkrahja e Komunës për KF Liria, të vazhdojë dhe të gjithë bashkë të ndihmojmë që Liria, të kthehet në elitën e futbollit kosovar”, thuhet në komunikatën e KF “Liria”./04online.info

Leave a Reply