Çka i bën str-esi organizimit tonë

0
53

Stresi kronik mund të afektojë nega-tivisht sistemin tuaj të imunitetit, duke ju bërë më të ndjeshëm ndaj sëmu-ndjeve dhe infek-sioneve.

Instituti i Mjekësisë Amerikanë në një mini dokumentar tregon disa nga reaksionet e str-esit në organizimin e njeriut.

Sipas këtij, reaksioni kimik i shkaktuar nga situata stre-suese shkaktojnë sul-me që lirojnë hormone të stresit përreth gjithë trupit. Përderisa këto hormone janë të nevojshme për situate akute aftësia e tyre për të interferuar në sistemin e imunitetit mund të shkaktojnë inflamacione.

Reduktojnë qelizat e bardha të gjakut, dhe e rrisin rrez-ikun e të qenurit të cenu-eshëm ndaj infeksioneve. Str-esi mund të ata-kojë sistemin e juaj imunitar në dy mënyra: duke shkaktuar inflamacion dhe ata-kuar indet, dhe duke shty-pur qelizat e imunitetit qe duhet të luft-ojnë infeksionet.

Konfl-iktet e tej zgjatura sociale mund të ndikojnë në krijimin e str-esit kronik dhe rritje të nivelit të stresit që çrre-gullon sistemin tuaj imunitar.

Kur jeni të stre-suar trupi juaj prodhon hormone të str-esit që njihet si cortisol. Ky hormone shërben që të përgatit trupin tuaj të vrapojë në raste rrez-iku për ta bërë këtë ul aktivitetin e qelizave të imunitetit dhe funksionin e tyre të njohura si limfocite. Këto punojnë për të reaguar ndaj rrezi-qeve që i kanosen organizimit nga jashtë, si bakteriet dhe infeksionet dhe të shkatë-rrojë ato. Kur numri i limfociteve bie atëherë trupi ekspozohet më lehtë ndaj rreziqeve dhe sëmu-ndjeve. Kur këto bien, bie edhe sistemi i imunitetit dhe ky mund të rezultojë edhe me kokë dhimbje, probl-eme me zemër, me lukth dhe mëlçi, me pagjumësi, etj.

Leave a Reply