Arr.estohen dy persona në Prizren, dys.hohen për dr.ogë

0
24

Dy persona të dy.shuar për posedim të dr.ogës, janë arr.estuar në Prizren

Gjatë bas.tisjes së banesës, tek të dy.shuarit janë gjetur edhe para të gatshme.

“Janë arr.estuar dy të dys.huar meshkuj K/Shqiptarë, pasi gjatë ko.ntro.llit tek njëri prej të dysh.uarve është gjetur dhe është kon.fisk.uar një qese me subs.tan.cë të dy.shuar nar.kotik.e të llojit ma.rihua.në me peshë 0.6 gram”, njofton Policia e Kosovës përcjell 04 Online.

“ Gjatë bas.tisjes në banesën e të dys.huarit tjetër janë gjetur dhe janë se.kuestr.uar: një qese pla.stike me sub.stancë të dy.shuar si ko.ka.inë me peshë 0.35 gram, dy pajisje për blua.rjen e ma.rihu.anës, një shufër metalike, një fis.hek i pu.shkës dhe një telefon celular”.

“Përveç dës.hmive të cekura janë ko.nf.iskuar para të gatshme 6500 €, 270 franga, 225 dollarë amerikanë, të cilat dys.hohet se janë fituar nga shitja e subs.tanca.ve nar.koti.ke”.

“ Pas intervistimit me vendim të pro.kurorit njëri prej të dy.huar.ve është liruar në procedurë të rre.gullt, ndërsa i dys.huarit tjetër është dërguar në mbajtje për 24 orë”./04online.info

Leave a Reply