DKRS-ja ndanë subvencione për kulturë 65 mijë euro, 59 mijë e 500 euro për sport. Ja përfituesit…(LINKU)

0

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport pranë Komunës së Prizrenit ka bërë ndarjen e subvencioneve në vlerë prej 65 mijë eurove në kulturë dhe 59 mijë e 500 euro në sport.

Ndarja e subvencioneve është bërë në proporcion me vlerësimet e komisioneve të përzgjedhura.
04 Online e sjell edhe linkin për sektorin e kulturës dhe sportit që tregon përfituesit dhe vlerën e ndarë si subvencione në euro./04online.info/
Linki: https://kk.rks-gov.net/prizren/news/dkrs-ndane-subvencione-per-kulture-dhe-sport/