Drejtoria e Arsimit në Prizren përgatitë udhëzuesin për procedurën e zgjedhjes së drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve të shkollave në Komunën e Prizrenit

0

Drejtoria e Arsimit në Prizren me qëllim të fuqizimit të nivelit të transparencës dhe besueshmërisë në procesin e zgjedhjes së drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve të shkollave fillore dhe të mesme ka përgatitur udhëzimin për procedurën.

04 Online si më poshtë ju sjell këtë udhëzim./04online.info/
Linki: https://kk.rks-gov.net/prizren/news/udhezuesi-per-proceduren-e-zgjedhjes-se-drejtoreve-dhe-zevendesdrejtoreve-te-shkollave-ne-komunen-e-prizrenit/